Drie redenen waarom ik niet meedoe aan het “investeren in cryptocurrencies”

cryptocurrencies

Drie redenen waarom ik niet meedoe aan het “investeren in cryptocurrencies”

Cryptocurrencies, het woord is al even lastig te typen als uit te leggen. Er wordt veel over gezegd en geschreven, maar er kleven heel veel nadelen aan. Bovendien zijn er al genoeg wizzkids die rijk zijn geworden van onze neiging om ons digitaal te profileren in het kader van de vooruitgang. Waarom zouden we hier ook weer een steentje aan bijdragen? De belangrijkste reden: de mensheid ontwikkelt veel, maar leert niet.

CryptocurrencyHet is milieuvervuilend

De eerste reden is een even simpele als belangrijke: cryptocurrencies zoals Bitcoin verbruiken enorm veel stroom. De meeste miners zitten in China, en daar wordt vrijwel alle energie opgewekt via kolencentrales, die enorm veel CO2 uitstoten. De digitale wereld en alle activiteit daarop, kost überhaupt al veel elektriciteit.

Al die ronkende servers, die al die data moeten opslaan. En waarom? Als je je dat afvraagt, is het eigenlijk belachelijk. Wanneer je van een afstandje kijkt naar wat men digitale revolutie noemt, zie je dat de mensheid een parallelle samenleving is begonnen, terwijl de echte samenleving nog verre van perfect is (en dat nooit zal worden). Niks mis met vooruitgang, maar deze heeft de grens bereikt als Moedertje Aarde het kind van de rekening is.

Er is geen internationale regelgeving

Cryptocurrencies zijn bedoeld als alternatief betaalmiddel waar geen controle op is van overheidswege, maar juist dat is een groot nadeel. Ook hier geldt de simpele vraag waarom we overstappen naar iets nieuws, terwijl de oude situatie moeilijk genoeg was. We hebben de kredietcrisis in 2007 gehad omdat we simpelweg aan het gokken waren met geld dat we niet hadden. Tel daarbij dit gegeven op: de mensheid leert niet van zijn fouten. En kijk naar de coronacrisis, deze gedijt in een overbevolkte wereld. Net als MKZ en vogelgriep in de intensieve (pluim)veehouderij. Maar houdt de mensheid zichzelf deze spiegel voor? Het zou naïef zijn om te denken dat alles met de cryptocurrencies wél goed komt.

Het is een Eerste Wereld-aangelegenheid

Cryptocurrencies zijn met name in trek in de Eerste Wereld, oftewel het welvarende deel van de wereldbevolking. Arme en afgelegen gebieden, waar geen of een slechte internetverbinding voorhanden is, zullen achter de feiten aanlopen. Gaan we het onszelf nóg meer naar de zin maken, terwijl het met digitaal geld elders in de wereld onmogelijk wordt om ons bij te houden? We hebben die landen in het verleden al arm genoeg gemaakt. We zien weliswaar een hoge penetratie van crypto in China, maar heel Afrika hinkelt ongezien achter. Dat bedrijven als Paypal dan ook Bitcoin aanbieden is leuk, maar het maakt de kloof tussen arm en rijk in de wereld alleen maar groter!

Hier luidt wederom de hamvraag: wat heeft het voor zin om ons in iets nieuws te storten terwijl er nog zo veel te doen is om de echte wereld voor iedereen draaglijk te maken? Terwijl bijvoorbeeld een bedrijf als Apple vrolijk meren vergiftigt in China? Het wordt hoog tijd om te beseffen dat de digitale wereld ons net zo veel ellende brengt als de analoge wereld deed. En om te stoppen om internet als moderne religie te omarmen – het moet immers een hulpmiddel blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *